Klassinen musiikki on taidemusiikkia, joka on tuotettu tai juurtunut länsimaisen kulttuurin perinteisiin, mukaan lukien sekä liturginen (uskonnollinen) että maallinen musiikki. Tarkempia termejä käytetään myös 1750: n ja 1820: n väliseen ajanjaksoon (klassinen kausi), ja tämä artikkeli kertoo ajan laajasta aikakaudesta ennen 6th-luvulta nykypäivään, joka sisältää klassisen ajan ja erilaiset muina aikoina. Tämän perinteen keskeiset normit kodifioitiin 1550: n ja 1900: n välillä, joka tunnetaan yleisenä käytäntöjaksona. Euroopan taidemusiikki on suurelta osin erotettu monista muista Euroopan ulkopuolisista klassisista ja joistakin suosituista musiikillisista muodoista sen henkilöstön merkintäjärjestelmällä, jota on käytetty jo noin 11th-luvulta lähtien. [2] [ei lainattu] katoliset munkit kehittivät modernin modernin muodon Eurooppalaista musiikillista merkintää standardisoimaan liturgiaa koko maailman kirkossa. Säveltäjät käyttävät länsimaisen työntekijämerkinnän ilmaisemaan esiintyjälle musiikkikappaleita (jotka muodostavat melodioita, bassoja ja sointuja), tempoa, mittaria ja rytmejä.

Tuotteita ei löytynyt valintasi.