Koneoppiminen (ML) on tieteellinen tutkimus algoritmeista ja tilastollisista malleista, joita tietokonejärjestelmät käyttävät tietyn tehtävän suorittamiseen ilman erillisiä ohjeita, luottaen sen sijaan malleihin ja päätelmiin. Sitä pidetään tekoälyn osajoukkona.
Takaisin alkuun