Giant, Jättiläisvuoret, Tsekin Paradise
GDPRMikä on GDPR?

Mikä on GDPR?

by

GDPR - yleinen tietosuojadirektiivi. Yleisen asetus henkilötietojen suojasta (Englanti yleinen tietosuoja-asetus, GDPR lyhennettä), koko nimi Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) N: o 2016 / 679 27 on. Huhtikuu 2016 suojelusta yksilöiden osalta henkilötietojen käsittelyssä ja vapaasta liikkuvuudesta näiden tietojen ja direktiivin 95 / 46 / EY (yleinen asetus henkilötietojen suojasta) on Euroopan unionin asetus, jolla pyritään lisäämään merkittävästi henkilötietojen suojaa kansalaisten. Se ilmoitettiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 27. Huhtikuu 2016.

Aihe ja tavoitteet - Luodaan säännöt henkilöiden suojelusta niiden henkilötietojen käsittelyn ja henkilötietojen siirtoa koskevien sääntöjen osalta. Asetuksella suojellaan yksityishenkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia keskittymällä erityisesti henkilötietojen suojaan. Henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ei ole rajoitettu tai kielletty henkilöiden suojelemiseksi henkilötietojen käsittelyssä.

Materiaalin laajuus - Asetusta sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn ja tallennettavien tai tallennettavien henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn:

  • jotka eivät kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan;
  • Jotka kuuluvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 luvun V osaston soveltamisalaan;
  • luonnollinen henkilö yksinomaan henkilökohtaisen tai kotimaisen toiminnan aikana;
  • toimivaltaisia ​​viranomaisia ​​rikosten ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, havaitsemiseksi tai syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien suojelu yleisen turvallisuuden uhkien torjumiseksi ja niiden ehkäisemiseksi.
    Unionin toimielinten, elinten, virastojen ja virastojen henkilötietojen käsittelyä säännellään muun muassa asetuksella (EY) N: o 45 / 2001. Asetus (EY) N: o 45 / 2001 ja muut henkilötietojen käsittelyä koskevat unionin säädökset ovat tämän asetuksen periaatteiden ja sääntöjen mukaisia ​​98-sopimuksen nojalla. Asetus ei rajoita 2000 / 31 / EY-direktiivin soveltamista.

Henkilökohtaiset tiedot - Asetuksessa selvennetään ja laajennetaan henkilötietojen soveltamisalaa ja määritelmää. Henkilökohtaiset tiedot ovat kaikki tiedot tunnistetusta tai tunnistetusta luonnollisesta henkilöstä. Henkilötiedot ovat siis mm. Tiedot oikeushenkilön (työntekijöidensä jo, mutta kyllä), tiedot henkilöistä kuolleen, se ei ole tietoa, että tietty henkilö ei tunnista (esim. Vain yhteinen etu- ja sukunimi) ja henkilötietoja ei nimettömiksi, siis ne, jotka alun perin sisälsivät henkilön tunnisteen, mutta poistettiin kyseisestä tunnisteesta. Toisin kuin aikaisemmalla käytännöllä, direktiivissä on myös dynaamisia IP-osoitteita tai muita virtuaalitunnisteita henkilötietojen joukossa.

velvollisuus - Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Sisällöstä - Asetuksessa määritellään henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja sen käsittelyn laillisuuden edellytykset. Siinä myös säännellään tietojen käsittelyyn ja tietojen antamiseen ja henkilötietojen saantiin liittyvän suostumuksen ilmaisemista.

Valitut rekisteröidyn oikeudet - Lisäksi rekisteröidylle on seuraavat oikeudet:

  • korjausta varten
  • poistaminen (oikeus unohtaa)
  • rajoittaa käsittelyä

GDPR Tšekin tasavallassa - Kauppakamarin päätelmien mukaan yrittäjien valmius GDPR: ssä ei vielä ollut korkealla 2017: n lopussa, jotkut heistä eivät edes tienneet uusista velvoitteista henkilötietosuojan alalla. GDPR: n käyttöönotto ei saisi kestää enempää kuin kuukausi yritysten omistajille.

Kouluissa BKT: n käyttöönotto merkitsee hyvän yhteisymmärryksen saavuttamista, koska jos jotkut vanhemmat eivät anna suostumustaan, he rajoittavat koulun esittelyä, hänen on käytettävä pimennysverkkoa ja joitain luokkia ei esitetä lainkaan. Vanhempien suostumus voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi voittaa matemaattisen kilpailun ja saa ottaa valokuvia, laillisen edustajan suostumuksen julkaisemalla kilpailun tulokset ja voittajan valokuvat. Henkilötietojen suojaaminen kouluissa ei koske ainoastaan ​​lasten nimeä vaan myös vanhempien nimeä. On olemassa vaara, että koulujen johtajat pelkäävät aina, että heillä on jotain vikaa.

Hallituksen hyväksymän lakiesityksen henkilötietojen käsittelystä antaa meille mahdollisuuden myöntää suostumus tietojen käsittelyyn ilman vanhempien suostumusta 15-vuotiaille lapsille. Alkuperäinen malli laski 13in vuosia, mutta sitä kasvatettiin Henkilötietosuojaviraston aloitteesta. Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt ovat vaatinut 16-lennon vuosia.

Henkilötietojen suojaa sairaaloissa, kouluissa ja kunnissa tulisi valvoa erityislähettiläs. Syyskuun lopussa 2017 ei ollut selvillä kunnille, toimistoille ja yrityksille siitä, miten komission jäsenen työ näyttäisi siltä, ​​että heillä oli tarpeeksi aikaa ja miten he ottaisivat rahansa.

Konservatiivinen arvio toimijoiden kustannuksista on 600 miljoonaa kruunua, lisäkuluja käytetään panosanalyysiin, uudet tietokoneet trusteeille ja ohjelmistoille. Koska päteviä ammattilaisia ​​on pulaa, on mahdollista hyödyntää sitä, että yksi asiantuntija voi työskennellä useammille kaupungintaloille, mutta suurilla kunnilla ei ole tarpeeksi ja tarvitsevat enemmän. Sisäasiainministeriö suositteli, että yksi komissaari työskentelee vähintään kymmenelle kunnalle.

jakaminen
Odota...

jätä vastaus

Takaisin ylin